Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Logo Coveris 2015 KLEINRPC 2013 kleinerTotal 2013 kleinLogo Fortune 2015 KLEIN

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Kunststof drinkbeker nog steeds duurzame drinkbeker

Onderzoek van Wageningen University (Wageningen UR, 2013) toont aan dat de polystyreen drinkbeker voor warme dranken nog steeds minder milieubelastend is dan een herbruikbare mok. Als de polystyreen drinkbeker gerecycled wordt dan scoort deze beker nog beter.
In het onderzoek van Wageningen UR werden diverse drinkbekers voor warme dranken getoetst op een groot aantal belangrijke milieubelastende factoren. Bij eenmalig gebruik vóór afwassen scoort de polystyreen drinkbeker beter op 6 van de 10 milieu-indicatoren dan de herbruikbare mok.
Het onderzoek laat daarnaast zien dat de biologisch afbreekbare (of biobased) drinkbeker -in tegenstelling tot wat veel mensen denken- nog niet rendabel gecomposteerd kan worden waardoor de bekers gewoon in het restafval terechtkomen.
Ook geldt dat zuivere inzamelstromen van grote invloed zijn op de milieubelasting van drinkbekers; hoe zuiverder de inzamelstroom des te lager de milieubelasting.
De onderzoeksrapportage leest u hier.