Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Logo Stora Enso 2015 KLEINTotal 2013 kleinLogo Trinseo 2015 KLEINBeeldmerk Maas

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Wat Wilt U?

Onlangs hebben wij alle abonnees van SDB verzocht om een digitale vragenlijst in te vullen. U kon als abonnee via een vragenlijst aangeven wat u verwacht van SDB en wat uw ervaringen zijn.

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Op basis van de resultaten gaan wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op uw verwachtingen.

Wat mag u de komende tijd van ons verwachten:
  • SDB gaat de zichtbaarheid van het met SDB vergroten
  • SDB zal zich meer gaan richten op specifieke belangenbehartigingstaken en specifieke misstanden in de sector
  • SDB gaat intensiever communiceren over Innovaties, de uit te voeren / uitgevoerde activiteiten van SDB, vorderingen / successen van SDB en de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van recycling
  • SDB zal de digitalisering van de communicatie via e-mail, digitale nieuwsbrieven en de website versterken en uitbouwen
  • SDB zal abonnees benaderen die aangegeven hebben SDB vrijwillig te willen helpen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan brainstormsessies of workshops te geven
Er zijn ook nog andere ambities. Deze communiceren we op een later tijdstip. Wij gaan met deze eerste concrete zaken direct aan de slag. Binnen afzienbare tijd merkt u dat we naar u geluisterd hebben.