Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Logo Stora Enso 2015 KLEINGomSwissPrimePackVan Duijnen 2013 klein

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Het abonnement opzeggen


Artikel 2.6 lid 2 van de Algemene Voorwaarden van de Stichting bepaalt het volgende over opzeggen:

Het abonnement is jaarlijks opzegbaar tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtname van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en wordt bekrachtigd door een ontvangstbevestiging van de Stichting aan de abonnee.

U kunt een abonnement dus met ingang van het volgende kalenderjaar vóór 1 december opzeggen. Als het abonnement in december wordt opgezegd dan loopt het abonnement nog door in het daaropvolgende kalenderjaar.

Aangetekend opzeggen is niet nodig, u kunt de opzegging versturen per e-mail aan info@bekerrecycling.nl of aan het postadres:

Stichting Disposables Benelux
Postbus 12
3740 AA Baarn

We streven ernaar om binnen 7 dagen na ontvangst van de opzegging een bevestiging te versturen. De opzegging wordt bekrachtigd door ontvangst van de bevestiging door de abonnee.

Vermeld a.u.b. het abonneenummer in de opzegging.