Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

GomTotal 2013 kleinLogo Fortune 2015 KLEINNestle klein 2013

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Historie & achtergrond


In het begin van de jaren 90’ ontstond een maatschappelijke discussie over de zin van het gebruik van automatenbekertjes, gezien de ermee verbonden milieubelasting.

De Milieubeweging was van mening dat bij gebruik van bekertjes bestemd voor éénmalig gebruik (toen nog wegwerpbekertjes genoemd) sprake was van onverantwoorde inzet van kostbare grondstoffen die veel beter voor méérmalige toepassingen aangewend konden worden. Voor dat automatenbekertje was immers een méérmalig te gebruiken alternatief voorhanden: de kop en schotel of de aardewerk mok.

De automatenbedrijven hebben als antwoord op die maatschappelijke discussie toen ieder een eigen beker inzamel- en recycling systeem opgezet om zo het hiermee teruggewonnen zgh. recyclaat opnieuw in te zetten.

Uiteindelijk kwamen de warme- en koude dranken automatenleveranciers (VIDA), de fabrikanten en leveranciers van food service disposables en de grondstofleveranciers tot de slotsom dat een gezamenlijke, door de hele branche gedragen, aanpak hier de beste oplossing was en daartoe werd in het najaar van 1991 de Stichting Disposables Benelux (SDB) opgericht.

Vanaf begin 1992 werden alle bestaande individuele beker inzamel- en recycling systemen samengevoegd onder de naam en nam de SDB de uitvoering op zich.

Uiteindelijk heeft deze aanpak ertoe bijgedragen dat de maatschappelijke discussie rond het bekertje in rustiger vaarwater belandde, mede gesteund door de uitkomsten van een tweetal in die jaren door Tauw Infra Consult uitgevoerde studies naar de milieueffecten van het gebruik van éénmalig serviesgoed, waaronder (automaten)bekertjes.

Dat deze discussie nog altijd actueel is blijkt wel uit de vele positieve reacties die SDB eind 2007 na de publicatie van de door haar geïnitieerde TNO studie inzake Drinkbekersystemen ontving, waarbij de onderzoeksresultaten zelfs het NOS 8-uur Journaal haalden. De TNO-studie toont aan dat (automaten)bekertjes voor éénmalig gebruik in het algemeen het milieu minder belasten dan porseleinen kopjes of mokken en moet gezien worden als actualisatie van de genoemde Tauw studies uit het begin van de jaren 90’.

De onderzoeksrapportages vindt u onder Informatie/downloads.

Vanaf 1 juli 2016 worden de Retour-inzamelactiviteiten gecoördineerd door Cupcare Company.


Archief: een strip uit het Retourbulletin (1993)