Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Logo Huhtamaki 2015 KLEINVan Duijnen 2013 kleinpelican rouge logo KleinSwissPrimePack

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Wat is het voordeel van inzameling en recycling?

  • De drinkbekers worden 100% gerecycled in plaats van verbrand, dus geen onnodige vernietiging van grondstoffen;
  • Als bedrijf toont u aan dat u maatschappelijke betrokken en duurzaam opereert;
  • Als bedrijf profileert u zich positief richting medewerkers, klanten en andere stakeholders;
  • U bespaart op kosten van de verwerking van uw bedrijfsafval;
  • Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat bespaart de gemeenschap 5 eurocent.
  • Ketenpartners hebben een voorsprong bij aanbestedingsprocedures.

Wanneer u mee gaat doen aan het -programma dan geeft u daarmee aan dat uw bedrijf duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt. Hiermee profileert u zich op een positieve manier richting uw medewerkers, klanten en andere stakeholders.
In sommige gevallen kan inzameling en recycling zelfs verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor bedrijven die op grond van het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP2) een dergelijke eis in de milieuvergunning hebben staan.

Het LAP2 en Criteriadocumenten Duurzaam inkopen voor overheidsorganen

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2 zijn afvalbeheerplannen voor de periode 2009 tot en met 2015 vastgelegd. (Dit is gebaseerd op de wet Milieubeheer en internationale wet- en regelgeving.) Deze afvalbeheerplannen vormen de beleidskaders voor afvalscheiding en afvalverwerking. 
In hoofdstuk 14.4 van het LAP2 is opgenomen dat bedrijven in algemene zin afvalstoffen moeten scheiden en gescheiden moeten afgeven. Het hoofdstuk bevat een richtlijn (Tabel 14.1) die voor de meest voorkomende afvalstoffen een indicatie geeft wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. In deze tabel is opgenomen dat het redelijk is dat bedrijven die meer dan 500 kunststof drinkbekers per week gebruiken, maatregelen treffen voor (gescheiden) inzameling en recycling.
Bedrijven die deelnemen aan het -programma voldoen aan deze richtlijn.
Lees meer op www.lap2.nl.

De Criteriadocumenten Duurzaam Inkopen van Drankautomaten en Catering stellen eisen of geven voorkeuren aan leveranciers als het gaat om inzameling en recycling.
Leveranciers van Drankautomaten en drinkbekers die deelnemen aan , hebben bij aanbestedingsprocedures een streepje voor op concurrenten die geen maatregelen hebben getroffen voor inzameling en recycling van de drinkbekers.
Lees meer op www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/duurzaam-inkopen.