Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Logo Stora Enso 2015 KLEINpelican rouge logo KleinLogo Fortune 2015 KLEINNestle klein 2013

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Op grond van wetenschappelijk onderzoek hebben we de milieubelasting van drinkbekers voor warme dranken op een rijtje gezet. Klik hier voor de vergelijking.


Kunststof drinkbeker nog steeds duurzame drinkbeker


Onderzoek van Wageningen University (Wageningen UR, 2013) toont aan dat de polystyreen drinkbeker voor warme dranken nog steeds minder milieubelastend is dan een herbruikbare mok. Als de polystyreen drinkbeker gerecycled wordt dan scoort deze beker nog beter.
In het onderzoek van Wageningen UR werden diverse drinkbekers voor warme dranken getoetst op een groot aantal belangrijke milieubelastende factoren. Bij eenmalig gebruik vóór afwassen scoort de polystyreen drinkbeker beter op 6 van de 10 milieu-indicatoren dan de herbruikbare mok.
Het onderzoek laat daarnaast zien dat de biologisch afbreekbare (of biobased) drinkbeker -in tegenstelling tot wat veel mensen denken- nog niet rendabel gecomposteerd kan worden waardoor de bekers gewoon in het restafval terechtkomen.
Ook geldt dat zuivere inzamelstromen van grote invloed zijn op de milieubelasting van drinkbekers; hoe zuiverder de inzamelstroom des te lager de milieubelasting.
De onderzoeksrapportage leest u hier.


Biokunststof niet beter dan gewone kunststof

Uit onderzoek (2012) van het Duitse milieuagentschap UBA blijkt dat biologisch afbreekbare kunststoffen niet beter voor het milieu zijn dan gewone kunststoffen. Als gewone kunststoffen, zoals de Polystyreen drinkbekers, worden gerecycled dan is de mileuwinst van deze gewone kunststoffen nog groter.
De onderzoeksrapportage leest u hier.


Bekervergelijking Milieu Centraal

Volgens de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal hangt de milieubelasting van een beker af van de manier waarop je ermee omgaat. De manier van afwassen, het wel of niet recyclen en of je voor elk kopje thee of koffie een nieuwe beker neemt, hebben invloed op de uiteindelijke milieu-impact. Het is nog niet duidelijk hoeveel verschil het maakt voor het milieu of je drinkt uit een wegwerpbekertjes van plastic (polystyreen), papier (met een laagje plastic of bioplastic) of een afwasbare mok of beker. Wel zijn er milieuvriendelijke tips voor ieder kopje op zich. De milieuvergelijking leest u hier.


'Drinkbekers: een duurzame vergelijking'

In de praktijk bestaan er veel verkeerde veronderstellingen over de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van drinkbekers voor warme dranken. Stichting Disposables Benelux zet de milieu-impact van verschillende drinkbekers op basis van wetenschappelijk onderzoek op een rijtje. SDB heeft hier een handzaam document van gemaakt.
Download dit document


TNO onderzoek:
milieubelasting drinkbekers voor éénmalig gebruik vs drinkbekers voor meermalig gebruik (2007)


In 2007 is in opdracht van de stichting door TNO onderzoek uitgevoerd naar de milieubelasting van drinkbekers voor éénmalig gebruik ten opzichte van drinkbekers voor meermalig gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat éénmalige drinksystemen, dus ook Polystyreen bekers, in het algemeen milieuvriendelijker zijn dan een porseleinen mok of kopje. Het onderzoek kunt u hieronder downloaden:


- Milieuvergelijking drinkbekers voor éénmalig en drinkbekers voor meermalig gebruik (TNO)
- Brochure met een korte samenvatting
Distributie/actieve publicatie via het internet is niet toegestaan.Ook is het maken van een kopie van deze PDF versies niet toegestaan. Bij gebruik/publicatie van (delen) uit deze brochure altijd de bron vermelden. TNO en SDB auteursrechten © dienen te worden gerespecteerd.


- An environmental comparison of single-use cups and reusable cups
- Brochure with a summary of the research 
Distribution/active publication via Internet is not allowed. The same applies to making a printed version from this PDF versions. Acknowledgement: reference must be made when quoting from this brochure. TNO and SDB copyrights are to be respected.


Onderzoek:
Recycling Polystyreen bespaart aanzienlijk op CO2-uitstoot (2010)


In het vervolg op het bovenstaande onderzoek heeft de stichting TNO gevraagd om een vergelijking te maken tussen de carbon footprint van gerecylced Polystyreen en de carbon footprint van nieuw Polystyreen. De onderzoeksresultaten leest u hier (Engelstalig).


TNO onderzoek 2003:
Meerwaarde recycling via Retour-programma

In 2003 heeft TNO onderzoek verricht naar de meerwaarde van recycling, meer specifiek van het -programma van de stichting, ten opzichte van alternatieven zoals verbranding. Uit het onderzoek blijkt dat de gescheiden inzameling en recycling van drinkbekers voordelen heeft ten opzichte van verbranding.
Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Distributie/actieve publicatie via het internet is niet toegestaan.Ook is het maken van een kopie van deze PDF versie niet toegestaan. Bij gebruik/publicatie van (delen) uit deze brochure altijd de bron vermelden. TNO en SDB auteursrechten © dienen te worden gerespecteerd.


Voordelen kunststof

Wilt u meer informatie over de voordelen van kunststof? Lees alles over de nuttige functies van kunststof verpakkingen op de website van brancheorganisatie NRK Verpakkingen.