Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

SelectaLogo Stora Enso 2015 KLEINTotal 2013 kleinKing

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Verpakkingenbelasting verdwijnt 1-1-2013


De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari 2013 definitief afgeschaft. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het verpakkende bedrijfsleven hebben daar een overeenkomst over getekend. Producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen in de overeenkomst dat zij de komende tien jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen.

Meer hergebruik
De verpakkende bedrijven hebben met de overheid afgesproken dat ze de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hérgebruiken. Ook zullen ze de hele verpakkingsketen verder verduurzamen. Daarnaast staan ze borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel, dat in de plaats komt van het huidige Afvalfonds dat door het Rijk wordt gevuld.

Kansen
De afspraken bieden Stichting Disposables kansen om in aanmerking te komen voor een bijdrage in onze inzamelkosten. Onze activiteiten sluiten immers naadloos aan bij de doelstellingen van de nieuwe regeling. We zijn van mening dat bedrijven recht hebben op een bijdrage in inzamelkosten. We lobbyen dan ook voor een vergoeding van deze kosten. De inzet is een behoorlijke verlaging van de deelnamekosten aan het Retour-programma van de stichting.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.