Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Styrolution 2013 kleinerSwissPrimePackLogo Stora Enso 2015 KLEINBeeldmerk Maas

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Hoe werkt het


Het -programma coördineert de inzameling van polystyreen drinkbekers die gebruikt worden in drankenautomaten. U kunt uw bedrijf eenvoudig abonneren op het -programma. Via speciale inzamelzakken verzamelt u de bekertjes waarna wij ervoor zorgen dat de drinkbekers worden opgehaald en gerecycled. Hiervoor werkt de stichting samen met transporteurs en zgn. ketenpartners.

Het Retour-programma stimuleert het hergebruik in nuttige gebruiksproducten. Dit kunnen bijvoorbeeld dvd-doosjes, bloempotten of plantenbakjes zijn, maar ook dashboards in auto’s.

Direct beginnen
Na aanmelding kan uw bedrijf direct deelnemen aan de inzameling.
De inzamelmiddelen bestelt u via deze website. De transporteur haalt
de zakken bij u op in een frequentie die u zelf kunt opgeven. Bij het
ophalen kan de transporteur desgewenst direct nieuwe inzamelzakken aanleveren.
Als abonnee tekent u voor het ophalen van de zakken en/of de aflevering van andere producten.

De transporteur levert de ingezamelde zakken in bij Kras Recycling in Amsterdam. Daar worden de zakken en de drinkbekers gescheiden en gerecycled. Met het zogenaamde recyclaat worden vervolgens nieuwe producten gemaakt.

Recyclinggarantie
We garanderen de recycling van de ingezamelde bekertjes in nuttige gebruiksproducten. De tuinbouwsector gebruikt voor kleine planten bijvoorbeeld veel polystyreen trays. Deze zijn gemaakt van de door u en ons ingezamelde drinkbekers.

Het Retour-programma richt zich op de zogenaamde mono-afvalstromen: afvalstromen die niet zijn vervuild door ander afval. Hierdoor is nascheiding niet nodig. Het gerecyclede afval kan zo eenvoudiger worden gebruikt voor de fabricage van nieuwe producten.

Hulpmiddelen om de recycling van drinkbekers in uw bedrijf te stimuleren
Wilt u iedereen in uw bedrijf op een duurzame manier drinkbekers laten inzamelen? Onze hulpmiddelen helpen u om uw medewerkers te overtuigen van het nut van inzameling en recycling:

                                         

Het bekerinzamelbakje             De liniaal gemaakt                       De GoodBag, zelf op maat
voor op het bureau                   8 gerecyclede bekertjes                te maken afvalzakjes


                                  
 
De sticker die medewerkers      U kunt ook onze folder downloaden     Een handige draagtray
vraagt om alléén bekertjes          en mailen aan uw medewerkers.          voor 6 drinkbekers.
in de inzamelbak te werpen.


Bestellen?
U bestelt de promotiematerialen en inzamelmiddelen via info@bekerrecycling.nl.
(Zolang de voorraad strekt, maximaal 20 stuks kosteloos per abonnee, grotere aantallen graag op aanvraag.)