Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

KingSwissPrimePackStyrolution 2013 kleinerLogo Stora Enso 2015 KLEIN

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Vraag en Antwoord

Over bekerrecycling
Kunnen er ook andere drinkbekers dan de kunststof automatenbekers worden ingeleverd?
Hoe herken ik een automatenbeker van polystyreen?
Waarom kunnen we de drinkbekers niet gewoon met het bedrijfsafval meegeven?
Kunnen bedrijven verplicht zijn om drinkbekers in te zamelen?

Gebruik inzamelzakken
Is het gebruik van de gewaarmerkte inzamelzak Retour verplicht?
Hoe wordt de prijs van de gewaarmerkte inzamelzak vastgesteld?
Hoe bestel ik de gewaarmerkte inzamelzakken?
Hoe moet ik de volle inzamelzakken aanleveren?
Kan ik ook dozen inleveren?
Hoeveel drinkbekers gaan erin een inzamelzak?
Zijn er meerdere maten inzamelzakken verkrijgbaar?

Wijziging ophaalfrequentie & ontvangst inzameloverzichten
Hoe kan ik de ophaalfrequentie wijzigen?
Kan ik inzameloverzichten ontvangen?

Inzamelsystemen
De zakken passen niet in onze bestaande inzamelsystemen, welke oplossingen zijn er?
Kan ik ook inzamelsystemen voor de gebruikte bekers bestellen?

Deelnamekosten & Facturatie
Hoe kan ik de kosten van deelname berekenen?
Hoe worden de kosten gefactureerd?
Waarom is ervoor gekozen om de transportkosten door de transporteur direct aan de abonnee te laten factureren?
Ik ontvang een factuur van Martens Logistiek, is dat correct?

Abonnement
Opzegging abonnement

Andere drinkbekers
Kartonnen drinkbekers zijn toch veel beter dan kunststof drinkbekers?
Biologisch afbreekbare drinkbekers zijn toch veel beter dan kunststof drinkbekers?
Waar vind ik meer informatie over de milieubelasting van drinkbekers?

Hulpmiddelen om de bekerinzameling te promoten
Zijn er hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om de inzameling bij onze medewerkers onder de aandacht te brengen?
Hoe kan ik promotieartikelen bestellen?

Overige vragen
Gaat Retour in de toekomst ook andere afvalstromen inzamelen en recyclen?
Zamelt Retour ook in België in?
Waar vind ik meer informatie over de voordelen van kunststof verpakkingen?
Wat zijn Ketenpartners?
Heeft Retour een VIHB registratie?

Over bekerrecycling

Kunnen er ook andere drinkbekers dan de kunststof automatenbekers worden ingeleverd?

Retour zamelt momenteel uitsluitend de polystyreen drinkbekers in. Deze bekers worden het meest gebruikt in en met koffieautomaten en zijn zeer duurzaam als ze gerecycled worden.

Hoe herken ik een automatenbeker van polystyreen?

Een automatendrinkbeker van polystyreen herkent u aan het volgende beeldmerk op de bodem van het bekertje:Waarom kunnen we de drinkbekers niet gewoon met het bedrijfsafval meegeven?

Kunststof wordt nu voor een groot deel uit het bedrijfsafval gefilterd. Kunststofverwerkers kunnen polystyreen echter zeer lastig van andere kunststoffen scheiden dus dat gebeurt in de praktijk nauwelijks. De bekers worden dan dus uiteindelijk verbrand, wat wel energie oplevert maar bij lange na niet opweegt tegen het hergebruik van de drinkbekers.
Het uitgangspunt van Retour is dat de drinkbekers als zuivere stroom polystyreen door de recyclaar wordt verwerkt. Omdat dit een gesloten systeem is kunnen we een bijna 100% garantie bieden dat de drinkbekers ook daadwerkelijk worden gerecycled in nuttige gebruiksproducten.

Kunnen bedrijven verplicht zijn om drinkbekers in te zamelen?

In hoofdstuk 14 van het Landelijk Afvalbeheer Plan 2 (LAP2) wordt in paragraaf 14.4 de afvalscheiding door bedrijven belicht. In deze paragraaf is de Richtlijn ‘Redelijkerwijs afval scheiden door bedrijven’ opgenomen waarin wordt aangegeven dat bedrijven die 500 drinkbekers per week gebruiken deze bekers moeten inzamelen en laten recyclen.
Omdat het hier om een richtlijn gaat zijn bedrijven niet per definitie verplicht om bij een verbruik van minimaal 500 drinkbekers per week maatregelen voor inzameling te treffen. Wel kan een dergelijk verplichting worden opgenomen in een vergunning op grond van bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer.Gebruik inzamelzakken

Is het gebruik van de gewaarmerkte inzamelzak verplicht?

Ja, het gebruik van de gewaarmerkte inzamelzak is verplicht. De inzamelactiviteiten worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van inzamelzakken.

Hoe wordt de prijs van de gewaarmerkte inzamelzak vastgesteld?

De kostprijs van de inzamelzak is een optelsom van de inkoopprijs van de zak en het aandeel in de operationele kosten van Retour. Hoe lager de operationele kosten worden, bijvoorbeeld door aanvullende financiering, hoe lager de abonnementskosten en de prijs van de inzamelzak zullen zijn.

Hoe bestel ik de gewaarmerkte inzamelzakken?

U kunt de zakken bestellen via het bestelformulier op de homepage (linksboven). De zakken worden verkocht op rol van 10 stuks. De zakken worden geleverd door de transporteur bij het volgende ophaalmoment.

Hoe moet ik de volle inzamelzakken aanleveren?

De chauffeur haalt de zakken los op, van een bij voorkeur vaste opslaglocatie. De zakken kunnen indien gewenst buiten het pand worden opgeslagen, als de locatie maar toegankelijk is voor de chauffeur. Houd er rekening mee dat de zakken kunnen lekken als ze omvallen. Lever de zakken a.u.b. niet aan in een rolcontainer; de transporteur beschikt niet over kraak/persauto's die containers kunnen kantelen, ook mogen de chauffeurs op grond van de ARBO-regelgeving de zakken niet uit containers tillen.

Kan ik ook dozen inleveren?

We zamelen geen dozen met koffiebekers (meer) in. Dit besluit is ondermeer genomen omdat de verwerking van de dozen met drinkbekers meer tijd -en dus meer geld- kost dan de verwerking van zakken.

Hoeveel drinkbekers gaan erin een inzamelzak?

Er gaan ongeveer 1.100 drinkbekers in een inzamelzak. Klik voor informatie over het aantal drinkbekers dat in de inzamelbakken past hier.

Zijn er meerdere maten inzamelzakken verkrijgbaar?

Bij de ontwikkeling van het Retoursysteem is vanuit het oogpunt van (noodzakelijke) kostenbesparing en beperking van de milieubelasting gekeken naar de inzamelsystematiek. Om ervoor te zorgen dat voor alle abonnees gelijke inzameluitgangspunten geleden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het transport en de recycling efficiënt verloopt is gekozen voor één maat inzamelzak (80 x 110 cm, 110 liter).Wijziging ophaalfrequentie & ontvangst inzameloverzichten

Hoe kan ik de ophaalfrequentie wijzigen?

Als u de ophaalfrequentie wilt wijzigen dan kunt u dat doorgeven via het contactformulier of via info@bekerrecycling.nl. 

Kan ik inzameloverzichten ontvangen?

Op verzoek worden overzichten met het aantal ingezamelde drinkbekers verstrekt. Inzamelsystemen

De zakken passen niet in onze bestaande inzamelsystemen, welke oplossingen zijn er?

Uit efficiencyoverwegingen is gekozen voor één standaard inzamelzak van 80 x 110 cm. Deze zak past in de meeste bekerinzamelsystemen. Als de inzamelsystemen die u gebruikt verouderd zijn of u om andere redenen nieuwe systemen wilt aanschaffen, zie dan het antwoord op de volgende vraag.

Kan ik ook inzamelsystemen voor de gebruikte bekers bestellen?

U kunt als abonnee inzamelsystemen bij ons bestellen. Klik voor informatie over de inzamelbakken hier. Kartonnen bekerinzamelbakjes voor op het bureau zijn voor abonnees tot maximaal 100 stuks kosteloos.Deelnamekosten & Facturatie

Hoe kan ik de kosten van deelname berekenen?

U kunt via het rekenmodel op de website eenvoudig een schatting maken van de kosten van inzameling op jaarbasis. Het rekenmodel geeft tevens aan wat de corresponderende CO2-besparing is die door deelname wordt gerealiseerd, afgezet tegen een equivalent aan autokilometers, kubieke meter gas en KWh elektriciteit.

Hoe worden de kosten gefactureerd?

Na een bestelling van inzamelzakken, inzamelbakken of andere producten ontvangt u een factuur van de transporteur. Ook de transportkosten worden door de transporteur(s) rechtstreeks aan de abonnee gefactureerd, zodat u periodiek één (verzamel)factuur ontvangt.

Waarom is ervoor gekozen om de transportkosten door de transporteur direct aan de abonnee te laten factureren?

De transportkosten vertegenwoordigden bijna 75% van de totale kosten van inzameling. Door het transport uit te besteden aan meerdere partijen ontstaat marktwerking waardoor deze kosten naar verwachting lager worden. Daarnaast worden de transportkosten inzichtelijker voor de abonnee en kan de abonnee kosten besparen -en de CO2 uitstoot beperken- door het aantal transporten te verlagen voor zover dat uit hygiënisch oogpunt verantwoord kan.
Als uw bedrijf ervoor kiest om de inzamelzakken of -bakken door de transporteur te laten afleveren dan vindt facturatie eveneens door de transporteur plaats.

Ik ontvang een factuur van Martens Logistiek, is dat correct?

Martens Logistiek voert in opdracht van Retour het transport van de inzamelzakken uit. Als u zakken bestelt en ervoor kiest om de inzamelzakken bij de eerstvolgende ophaling mee te laten nemen dan worden de kosten van de zakken gefactureerd door Martens Logistiek. De mogelijkheid bestaat ook dat Martens Logistiek andere bestellingen aan abonnees factureert.Abonnement

Opzegging abonnement

Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van vier weken. Vanaf de gewenste opzegdatum worden de bekers dan niet meer opgehaald. Houd er rekening mee dat na afloop van het abonnement nog wel kosten in rekening kunnen worden gebracht voor het ophalen van bekers vóór de opzegdatum of ritten die kort daarna op verzoek van de abonnee hebben plaatsgevonden.Andere drinkbekers

Kartonnen drinkbekers zijn toch veel beter dan kunststof drinkbekers?

De milieubelasting van een beker hangt af van de manier waarop je ermee omgaat. De manier van afwassen, het wel of niet recyclen en of je voor elk kopje thee of koffie een nieuwe beker neemt, hebben invloed op de uiteindelijke milieu-impact. Het is nog niet duidelijk hoeveel verschil het maakt voor het milieu of je drinkt uit een wegwerpbekertjes van plastic (polystyreen), papier (met een laagje plastic of bioplastic) of een afwasbare mok of beker. Wel zijn er milieuvriendelijke tips voor ieder kopje op zich.  
Een onafhankelijke website die dit onderwerp belicht is de website van Milieu Centraal

Biologisch afbreekbare drinkbekers zijn toch veel beter dan kunststof drinkbekers?

Helaas wekken veel leveranciers van ‘biologisch afbreekbare’ drinkbekers ten onrechte de indruk dat deze bekers vanzelf oplossen/composteren. In de praktijk is dat echter onmogelijk.
Biologisch afbreekbare drinkbekers zijn om de volgende redenen (nog) niet duurzaam:

- De bekers kunnen niet worden gerecycled;
- Het composteren van de bekers kan alleen industrieel en vereist zeer veel ruimte waardoor het feitelijk composteren niet loont/niet mogelijk is;
- Het produceren van biologisch afbreekbare bekers heeft een hogere CO2 footprint dan kunststof drinkbekers;
- De productie van biologisch afbreekbare bekers tast schaarse voedselbronnen aan (land-use).

Waar vind ik meer informatie over de milieubelasting van drinkbekers?

Zie voor meer informatie hierover de rubriek Studies en onderzoek.
Onafhankelijke informatie vindt u ook op de website van MilieuCentraal.Hulpmiddelen om de bekerinzameling te promoten

Zijn er hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om de inzameling bij onze medewerkers onder de aandacht te brengen?

Ja, er is ondermeer een inzamelcartoon die aangeeft hoe medewerkers eenvoudig kunnen inzamelen. Deze cartoon kan eventueel in een personeelsblad worden gepubliceerd. Ook het verdelen van de inzamelbakjes voor op het bureau geeft aandacht aan de inzameling.

Hoe kan ik promotieartikelen bestellen?

We bieden een aantal gerecyclede promotie- of gebruiksartikelen aan. De promotieartikelen, zoals een gerecyclede liniaal, kunnen door abonnees kosteloos of tegen een geringe vergoeding worden besteld via de e-mail.Overige vragen

Gaat Retour in de toekomst ook andere afvalstromen inzamelen en recyclen?

We onderzoeken de mogelijkheden om gefaseerd andere verpakkingen in te zamelen zoals PP-drinkbekers, kartonnen drinkbekers, blikjes en inktcartridges en –toners. Ook de inzameling van papier en karton wordt onderzocht.

Zamelt Retour ook in België in?

Retour zamelt zelf niet meer in België in, wel haalt één van onze partners nog drinkbekers in België op. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Waar vind ik meer informatie over de voordelen van kunststof verpakkingen?

Uitgebreide informatie over de voordelen van kunststof verpakkingen leest u op de website van brancheorganisatie VMK Verpakkingen.
Kunststof verpakkingen zorgen ondermeer voor het behoud van grondstoffen, bescherming van producten en levensmiddelen en voor materiaalbesparing.

Wat zijn Ketenpartners?

De inzamelactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door een groot aantal bedrijven. Deze bedrijven worden Ketenpartners genoemd. Ketenpartners zijn niet alleen drankautomatenleveranciers en (automaten-) drinkbekerfabrikanten / leveranciers of grondstofleveranciers, maar kunnen ook schoonmaakbedrijven of afvaltransporteurs zijn.
Een overzicht van de Ketenpartners vindt u hier.

Heeft Retour een VIHB registratie?

Retour hoeft als faciliterende organisatie niet zelf te beschikken over een VIHB-registratie (conform Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA)). Het feitelijke transport wordt uitgevoerd door een transporteur en de recycling door een recyclingbedrijf. Beide bedrijven beschikken over een VIHB-registratie.