Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

Logo Coveris 2015 KLEINLogo DE KLEINLogo Trinseo 2015 KLEINSelecta

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 

Deelnamekosten


De kosten van deelname zijn afhankelijk van de hoeveelheid drinkbekers die u als bedrijf inzamelt. De kosten bestaan uit twee elementen:
- de kosten per inzamelzak (€ 1,50 per stuk)
- de transportkosten

De hoogte van de transportkosten is afhankelijk van het aantal inzamelzakken dat u per rit aan de transporteur meegeeft.

De staffel van de transportkosten is per 1 januari 2020 als volgt:

 Aantal zakken:  Tarief per zak:
    5 - 8  € 5,25
    9 - 16  € 3,62
  17 - 36  € 2,43
  37 - of meer  € 1,82
   
   
        

 (Alle kosten zijn exclusief BTW.)

Voor het ophalen geldt een minimum aantal van 5 zakken. Indien de chauffeur ondanks een ophaalafspraak geen zakken aantreft, dan wordt € 26,25 in rekening gebracht.

Entreekosten en welkomstpakket
Als nieuwe abonnee betaalt u éénmalig € 50,- entree- en administratiekosten. U ontvangt dan de Duurzame Doos, waarmee u direct met inzamelen kunt starten.

Een rekenvoorbeeld:
Een bedrijf zamelt op jaarbasis ongeveer 50.000 drinkbekers in en gebruikt hiervoor 60 inzamelzakken. Onze transporteur haalt de zakken op in 10 transporten van elk 6 zakken.

Omschrijving bijdrage  Bedrag
   
60 Retour-inzamelzakken á € 1,50 €   90,-
Transportkosten (op basis van 10 x 6 zakken) € 5,25 per zak =     € 315,-
   
Totale jaarlijkse kosten € 405,00 (excl. BTW)

Deelname levert ook een besparing op: beperking van het bedrijfsafval. Deze besparing is sterk afhankelijk van de grootte van de organisatie maar kan op jaarbasis enkele tientallen tot honderden euro's schelen. 

Rekenmodel
Via het Rekenmodel (Excel) kunt u zelf de geschatte kosten van deelname berekenen. Het Rekenmodel toont bovendien de CO2 besparing en de geschatte besparing van het bedrijfsafval die u met de inzameling realiseert!

Vanzelfsprekend willen we de kosten per inzamelzak en de transportkosten zo laag mogelijk houden. Dit doen we bijvoorbeeld door het maken van afspraken met transporteurs en zgn. ketenpartners en door lobby bij ondermeer overheidsorganen.